Ict

Ook wel Information and Communication Technology of informatie- en communicatietechnologie

ICT is een afkorting die staat voor Information and Communication Technology. In het Nederlands: Informatie en Communicatie Technologie. Het is een verzamelbegrip voor alle technologie die digitale communicatie en informatie mogelijk maakt. Het is een uitbreiding van het begrip IT (Information Technology) en gaat naast de opslag en verwerking van informatie ook nadrukkelijk over de uitwisseling van data.

Onder ICT vallen zowel fysieke technologie (zoals computers, hardware voor input, output en berekeningen en netwerkverbindingen) als programmatuur (software zoals besturingssystemen, computerprogramma's, apps en webapplicaties) en bijbehorende procedures en diensten.

Behalve op computers heeft ICT ook betrekking op telefonie en telefonienetwerken en verbindingen met meer specialistische vormen van automatisering zoals besturingen van apparaten en fabrieken.

Categorie├źn

Zoek een andere term