Toetsenbord

Ook wel keyboard of klavier

Een toetsenbord of keyboard is een randapparaat om tekst in te kunnen voeren in een computersysteem en functies van het systeem te bedienen. De toetsen bestaan uit letters, cijfers, symbolen en speciale functietoetsen. Een toetsenbord kan een losstaand apparaat zijn dat met behulp van een kabel wordt verbonden aan het systeem. Het kan ook geïntegreerd zijn in het apparaat zelf, zoals bij een laptop het geval is.

Toetsenbordindelingen

Voor toetsenborden bestaan verschillende varianten.  waarbij de indeling van de toetsen onderling verschilt. Deze indelingen zijn doorgaans gebonden aan een land of regio. Twee grote groepen van toetsenbordindelingen staan bekend als QWERTY en AZERTY, genoemd naar de volgorde van de eerste zes letters van deze toetsenbordindelingen.

De volgorde van de letters van een toetsenbord stamt af van de tijd van de typmachines; deze is zo gekozen om zo veel mogelijk te voorkomen dat twee naastgelegen hamertjes kort na elkaar aangeslagen moesten worden. De indeling die in een land hanteert hangt mede daardoor samen met de gebruikte taal, maar ook met de speciale karakters die in de taal van het land voorkomen.

In Nederland maken we gebruik van toetsenborden met een QWERTY-indeling. Daarbinnen bestaat een indeling die specifiek voor Nederland is ontwikkeld, maar in de praktijk worden alleen toetsenborden van het type VS Internationaal gebruikt en geleverd. In België maakt men gebruik van een AZERTY-indeling. In Duitsland begint de indeling van het toetsenbord met QWERTZ en is voorzien in aparte toetsen voor de speciale karakters die in de Duitse taal voorkomen, zoals de ß.

Speciale karakters en functies

Op het toetsenbord bevindt zich één rij met alle cijfers en drie rijen waarover de letters van het alfabet zijn verdeeld. Toetsen voor speciale functies bevinden zich hier omheen. Soms is aan de rechter zijde van het reguliere toetsenbord een apart numeriek toetsenbord opgenomen.

Naast cijfers en letters zitten op een toetsenbord speciale functietoetsen. Enkele voorbeelden:

Bij laptops is vaak een speciale functietoets aanwezig. Het ingedrukt houden van deze functietoets zorgt ervoor dat aan bepaalde knoppen een bepaalde systeemgerelateerde taak wordt toegekend. Bijvoorbeeld het bedienen van het volume, het activeren van de slaapstand en het wijzigen van de helderheid van het scherm.

Interfaces

Om externe toetsenborden en computersystemen met elkaar te verbinden worden verschillende standaarden gebruikt. Voor bedrade aansluitingen wordt tegenwoordig vooral gebruik gemaakt van USB. Ook PS/2 en DIN kwamen voor.

Voor draadloze toetsenborden is een aparte ontvanger nodig welke meestal met USB in de computer wordt gestoken. Bij draadloze toetsenborden is het van belang dat de input versleuteld naar de ontvanger wordt verstuurd, anders zou de invoer kunnen worden onderschept door derden.

Gerelateerd aan toetsenbord

Categorie├źn

Zoek een andere term